top of page

הפנים מאחורי הקפה

koffie 18.jpg

קפה בסחר הוגן, מבטיח שנדע' נכיר ונוקיר את החקלאים והחקלאיות שעמלו לגדל ולעבד את פירות הקפה עד לקבלת הפולים הירוקים.

 

בחלק זה נכיר את חוות הגידול השונות, כולן מתנהלות כקואופרטיבים בפני עצמם ומקיימים יחסי שותפות עם ארגון הצדק הגדול OXFAM, אשר רוכש מהחוות את הפולים באופן ישיר, קולה אותם ומכין את אריזות הקפה למכירה.

אנחנו - FAIR & ECO, היבואן הרשמי והבלעדי של הקפה של OXFAM FAIR TRADE, ומהוות רק סחר יד שניה בלבד מן החלאי.ת.

תו הסחר ההוגן מוענק לקואופרטיבים אחרי בדיקות מעמיקות ורחבות בהתאם לקריטריונים רבים המתיחסים לפרמטרים שונים בתהליך הייצור. לדוגמא- אי העסקת ילדים בשדות הקפה, הבטחה של תנאים סוציאלים לחקלאים.ות, שימוש בחומרים ידידותים לסביבה ועוד.

 

הנה הן חוות הגידול המופלאות שמגדלות לנו את הקפה בעבודה קשה בתנאים המכבדים את יצרניה-

 

 

bottom of page