top of page

להבין יותר את המהות, לבחור בדרך, להנות מהמוצר

OFT_Tanzania_TDH5438.jpg
Photo: Tineke d'Haese
החקלאיות מחוות הקפה בטנזניה, מלקטות את פירות הקפה מהעץ

 

כתבנו והעלנו כמה כתבות קצרות לעיון, כי ידע זה כח 

מה זה בכלל סחר הוגן

אז למה לי סחר הוגן עכשיו?

נעים להכיר אוקספם FAIR TRADE

                                                                                                                                                       

 

 

 

  כתיבה: אורלי אלמי

bottom of page